LIQUITECH SHIELD 3 ÎN 1
ADITIV ANTICOROZIUNE/ANTICALCAR/ANTIALGĂ

Liquitech Shield 3 în 1 este un produs destinat protecției totale a instalațiilor termice, atât casnice cât și industriale. Conține aditivi care previn formarea calcarului, previn apariția fenomenului de electrocoroziune și are rol de prevenție în formarea algelor.

  • Mod de utilizare

  • Domeniul de utilizare

  • Informatii tehnice

Se amestecă Liquitech Shield 3 în 1 cu apă demineralizată în proporție de 1-3%, în funcție de varietatea metalelor prin care trece agentul termic. Dacă sunt 3 sau mai multe tipuri de metale prin care trece fluidul termic, se folosește doza maximă recomandată.

 

Prescripții speciale

Toate operaţiile de manipulare, transport şi depozitare se vor face respectând normele de securitate a muncii, corespunzătoare, în vigoare. Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor. Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protectie a ochilor/echipament de protecție a feţei.

Spălaţi-vă bine după utilizare. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 
CITIȚI FIȘA CU DATE DE SECURITATE A PRODUSULUI ÎNAINTE DE UTILIZARE!

 

Precauții

H302: Nociv în caz de înghițire.
P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
P270: A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului.
P280: Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor.

P301+P312: ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: Sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simţiţi bine.
P501: Aruncaţi conţinutul/recipientul în conformitate cu reglementările locale/regionale/naționale în vigoare.

 

Depozitare

Produsul se ambalează în ambalaje din materiale plastice de 1 kg, 5 kg. Produsul se păstrează în ambalaje închise etanș, în spații sigure, acoperite, la temperaturi de 5-30°C. A se evita sursele de căldură, radiaţii, electricitate statică şi de contact cu produsele.

 

Liquitech Shield 3 în 1 este un aditiv care se folosește în diluție cu apă demineralizată, în instalațiile termice unde nu este necesară prezența antigelului. Acționeaza ca și inhibitor de coroziune pentru elementele metalice ale instalațiilor (oțel, fontă, aluminiu, aliaje de aluminiu, cupru, alamă), asigurând o protecție de lungă durată. Conține aditivi anticalcar și antialgă, prevenind depunerea crustelor și a mâlului, îmbunătățind astfel transferul termic.

Parametrii de calitate Valori prescrise Metoda de analiza
Aspect galben vizual
pH (soluție 1% apă demineralizată) 8
Termen de valabilitate 48 luni