LIQUITECH NEUTRALIZATOR N1
SOLUȚIE PENTRU NEUTRALIZAREA DEZINCRUSTANȚILOR ACIZI

Liquitech N1 este un produs destinat neutralizării dezincrustanților acizi, folosiți ca substanțe de curățare a elementelor instalațiilor termice. Fiind o soluție lichidă, este foarte ușor de folosit. Nu atacă componentele instalației termice.
Liquitech N1 are și rol de pasivizant, închizând porii metalelor peste care a trecut soluția acidă de dezincrustare, în felul acesta, evitând ruginirea.

  • Mod de utilizare

  • Domeniul de utilizare

  • Informatii tehnice

Pasul 1: După ce s-a efectuat curățarea cu dezincrustanții din gama Liquitech, se încarcă pompa de curățare cu Liquitech N1 Neutralizator alcalin în concentrație de 5% și se recirculă timp de 10 min.
Pasul 2: Se clătește cu apă până se ajunge la pH 7-8.

 

Prescripții speciale

Toate operaţiile de manipulare, transport şi depozitare se vor face respectând normele de securitate a muncii, corespunzătoare, în vigoare. Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor. Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protectie a ochilor/echipament de protecție a feţei.

Spălaţi-vă bine după utilizare. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 
CITIȚI FIȘA CU DATE DE SECURITATE A PRODUSULUI ÎNAINTE DE UTILIZARE!

 

Precauții

H302: Nociv în caz de înghițire.
P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
P270: A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului.
P280: Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor.

P301+P312: ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: Sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simţiţi bine.
P501: Aruncaţi conţinutul/recipientul în conformitate cu reglementările locale/regionale/naționale în vigoare.

 

Depozitare

Produsul se ambalează în ambalaje din materiale plastice de 1 kg, 5 kg. Produsul se păstrează în ambalaje închise etanș, în spații sigure, acoperite, la temperaturi de 5-30°C. A se evita sursele de căldură, radiaţii, electricitate statică şi de contact cu produsele.

Liquitech N1 este un produs destinat neutralizării dezincrustanților acizi, folosiți ca substanțe de curățare a elementelor instalațiilor termice. Fiind o soluție lichidă, este foarte ușor de folosit. Nu atacă componentele instalației termice.

Parametrii de calitate Valori prescrise Metodă de analiză
Aspect galben vizual
pH (soluție 1% apă demineralizată) 11
Termen de valabilitate 48 luni