cantități disponibile
  • 500ML
  • 5L

IGIENIZANT PENTRU MÂINI
AVIZ BIOCID NR.20/23.06.2020

Igienizantul pentru maini ChemX este un produs pe baza de alcool (min.70%) si glicoli. 
Se foloseste la igienizarea mainilor prin frecare.
Efect bactericid EN 1276
 

  • Mod de utilizare

  • Informatii tehnice

Produsul se pulverizează sau se toarnă în podul palmelor. După ce este aplicat pe toată suprafța mâinilor lăsați să acționeze minim 60 secunde.

Bacterie Timp de acțiune
Staphylococus aureus ATTC 6538     60 sec
Pseudomonas aeruginosa ATTC 15442 60 sec
Enerococcus hirae ATTC 10541 60 sec
Escherichia coli K12 NCTC 10538 60 sec 60 sec
Parametrii de calitate U.M. Valori prescrise
Aspect   Lichid limpede
Culoare   Albastru
Miros   Specific
pH   6±1
Termen de valabilitate ani 2

 

Ambalare

Se livrează în flacoane PET 500ML sau canistra de 5 litri

 

Depozitare

Temperatură minimă: 5 ºC
Temperatură maximă: 30 ºC
Timp maxim: 24 Luni
Transport terestru de mărfuri periculoase: In aplicarea ADR 2019 (Directivă 94/55/CE):
Numărul ONU: UN1993

 

Precauții

P101: Dacă este necesară consultarea medicului, ţineţi la îndemână recipientul sau eticheta produsului
P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor
P210: A se păstra departe de surse de căldură, suprafeţe fierbinţi, scântei, flăcări şi alte surse de aprindere. Fumatul interzis
P233: Păstraţi recipientul închis etanş
P280: Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte  de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a feţei
P370+P378: în caz de incendiu: A se utiliza stingătorul cu praf ABC pentru a stinge
P403+P235: A se depozita într-un spaţiu bine ventilat. A se păstra la rece
P501: Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu sistemul de colectare selectivă aplicat în municipiul dvs.