DEZINCRUSTANT LIQUITECH D4 
PENTRU PANOURI SOLARE

Dezincrustantul Liquitech D4 este o soluție acidă, superconcentrată, bazată pe o reteță complexă care conține inhibitori de coroziune și antispumanți. 
Produsul este destinant exclusiv profesioniștilor.
 

  • Mod de utilizare

  • Domeniul de utilizare

  • Informatii tehnice

Pasul 1: Dozați produsul în concentrație 30-50% în funcție de gradul de murdărie prezent în instalație.
Pasul 2: Utilizați pompa de curățare pentru a începe procesul de spălare chimică (timp recomandat: 60 min.). Procesul de dezincrustare este mai rapid dacă apa este încalzită între 40°C - 50°C. Este recomandat ca temperatura apei să nu depășească 65°C, pentru a nu afecta componentele pompei de curățare.
Pasul 3: Monitorizați frecvent valoarea pH-ului soluției din pompa de spălare, cu o hârtie indicatoare de pH. pH-ul trebuie să fie < 3. Dacă pH-ul este > 3 sau dacă soluția devine maro-neagră, iar în instalație înca sunt depuneri, se adaugă în pompă dezincrustant nou, în concentrație de 20% și se continuă spălarea, pană la eliminarea depunerilor.
Pasul 4: După dezincrustare, instalația se golește și se clătește bine cu apă.
Pasul 5: Se încarcă pompa de curățare cu Liquitech Neutralizator alcalin, în concentrație de 5% și se recirculă timp de 10 min.
Pasul 6: Se clătește instalația cu apă pană se ajunge la pH 7-8.

 

Prescripții speciale

Toate operațiile de manipulare, transport şi depozitare se vor face respectând normele de securitate a muncii în vigoare corespunzătoare. Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor. Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protectie a ochilor/echipament de protecție a feţei.
Spălaţi-vă bine după utilizare. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 
CITIȚI FIȘA CU DATE DE SECURITATE A PRODUSULUI ÎNAINTE DE UTILIZARE!

 

Depozitare și transport

Produsul se ambalează în ambalaje din materiale plastice de 5 litri și 10 litri. Produsul se păstrează în ambalaje închise etanș în spații sigure, acoperite, la temperaturi de 5-30ᵒC. A se evita sursele de căldură, radiaţii, electricitate statică şi de contact cu produsele.

Se utilizează pentru curățarea instalațiilor solare. Produsul elimină cu succes depunerile de mâl și antigel degradat, fără să atace garniturile de cauciuc prezente în instalație.
Produsul se utilizează împreună cu o pompă de curățare.
 

Parametrii de calitate Valori prescrise Metodă de analiză
Aspect lichid roșu vizual
Densitate relativa, 15°C, g/cm3 1.0 - 1.4 SR ISO 2811/1995
pH <2
Termen de valabilitate 36 luni

 

Precauții

H314 – Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor;
P264 – Spălaţi-vă bine după utilizare;
P280 – Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/echipament de protecţie a feţei.
P301 + P330 + P331 – ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: clătiţi gura. NU provocaţi vomă;
P303 + P361 + P353 – ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): Scoateţi imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiţi pielea cu apă/faceţi duş.
P304 + P340 – ÎN CAZ DE INHALARE: Transportaţi victima la aer liber şi menţineţi-o în stare de repaus, într-o poziţie confortabilă pentru respiraţie;
P305 + P351 + P338 – ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi;
P501 - Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu sistemul de colectare selectivă aplicat în municipiul dumneavoastră.


Pentru informatii suplimentare, specialistii societății noastre vă stau la dispozitie.