DEZINCRUSTANT LIQUITECH D3 
PENTRU INSTALAȚII TERMICE ALL-IN-ONE
(INSTALAȚIE/SCHIMBĂTOR/CENTRALĂ)

Dezincrustantul Liquitech D3 este o soluție acidă, superconcentrată, bazată pe o retetă complexă care conține inhibitori de coroziune, indicatori de pH și antispumanți. 
Produsul este destinant exclusiv profesioniștilor.

  • Mod de utilizare

  • Domeniul de utilizare

  • Informatii tehnice

Pasul 1: Dozați produsul în concentrație 10-20%, în functie de gradul de murdărie prezent în instalație.
Pasul 2: Utilizați pompa de curățare pentru a începe procesul de spălare chimică a fiecarui circuit/calorifer în parte (timp recomandat: 20 min. la fiecare calorifer/circuit). Procesul de dezincrustare este mai rapid dacă apa este încălzită între 40°C - 60°C. Este recomandat ca temperatura apei să nu depășească 65°C, pentru a nu afecta componentele pompei de curățare.
Pasul 3: Monitorizați frecvent valoarea pH-ului soluției din pompa de spălare, atât cu o hârtie indicatoare de pH cât și vizual. pH-ul trebuie să fie < 3 iar vizual, soluția trebuie să aibă o culoare roșie. Dacă culoarea se transformă din roșu în galben-portocaliu sau dacă se decolorează complet iar în instalație încă sunt depuneri, se adaugă în pompă dezincrustant nou, în concentrație de 10% și se continuă spălarea până la eliminarea depunerilor.
Pasul 4: După dezincrustare, instalația se golește și se clătește bine cu apă.
Pasul 5: Se încarcă pompa de curățare cu Liquitech Neutralizator alcalin în concentratie de 5% și se recirculă timp de 10 min.
Pasul 6: Se clătește instalația cu apă, până se ajunge la pH 7-8.

 

Prescripții speciale

Toate operaţiile de manipulare, transport şi depozitare se vor face respectând normele de securitate a muncii corespunzătoare în vigoare. Provoacă arsuri 
grave ale pielii şi lezarea ochilor. Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protectie a ochilor/echipament de protecție a feţei.
Spălaţi-vă bine după utilizare. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
CITIȚI FIȘA CU DATE DE SECURITATE A PRODUSULUI ÎNAINTE DE UTILIZARE!
 

Depozitare și transport

Produsul se ambalează în ambalaje din materiale plastice de 1 litru și 5 litri. Produsul se păstrează în ambalaje închise etanș, în spații sigure, acoperite, la temperaturi de 5-30ᵒC. A se evita sursele de căldură, radiaţii, electricitate statică şi de contact cu produsele.

Se utilizează pentru curățarea instalațiilor termice și a schimbătoarelor de căldura în sistemele de încalzire care au în componență elemente de Inox, Aluminiu, Otel, Fontă, Cupru, Fier. Produsul elimină cu succes depunerile de calcar, rugină și mâl, fără să atace garniturile de cauciuc prezente în instalație.
ATENTIE!: A nu se utiliza pe elementele care au în compoziție zinc sau aliaje de zinc!
Produsul se utilizează împreună cu o pompă de curățare.

Parametrii de calitate Valori prescrise Metodă de analiză
Aspect lichid roșu vizual
Densitate relativa, 15°C, g/cm3 1.0 - 1.4 SR ISO 2811/1995
pH <1
Termen de valabilitate 36 luni

 

Precauții

H314 – Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor;
P264 – Spălaţi-vă bine după utilizare;
P280 – Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/echipament de protecţie a feţei.
P301 + P330 + P331 – ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: Clătiţi gura. NU provocaţi vomă.
P303 + P361 + P353 – ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): Scoateţi imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiţi pielea cu apă/faceţi duş;
P304 + P340 – ÎN CAZ DE INHALARE: Transportaţi victima la aer liber şi menţineţi-o în stare de repaus, într-o poziţie confortabilă pentru respiraţie;
P305 + P351 + P338 – ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiţi cu atenţie, cu apă, timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi;
P501 - Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu sistemul de colectare selectivă aplicat în municipiul dumneavoastră.

Pentru informatii suplimentare, specialiștii societății noastre vă stau la dispozitie.