cantități disponibile
  • 1KG
  • 5KG
  • 10KG

DEZINCRUSTANT LIQUITECH D1
PENTRU ELEMENTE DE CUPRU, FONTĂ, OȚEL

Dezincrustantul Liquitech D1 este o soluție acidă, superconcentrată, bazată pe o rețetă complexă care conține inhibitori de coroziune, indicatori de pH și antispumanți. 
Produsul este destinat exclusiv profesioniștilor.

  • Mod de utilizare

  • Domeniul de utilizare

  • Informatii tehnice

Pasul 1: Dozați produsul în concentrație 10-25% în funcție de gradul de murdărie prezent.
Pasul 2: Utilizați pompa de curățare pentru a începe procesul de spălare chimică (timp recomandat: 30 min., dacă schimbătorul de căldură este curățat individual; 60 min., pentru curățarea centralei termice sau a boilerelor). Procesul de dezincrustare este mai rapid dacă apa este incălzită între 40°C - 60°C. Este recomandat ca temperatura apei să nu depășească 65°C pentru a nu afecta componentele pompei de curățare.
Pasul 3: Monitorizați frecvent valoarea pH-ului soluției din pompa de spălare, atât cu o hârtie indicatoare de pH cât și vizual. pH-ul trebuie să fie < 3 iar visual, soluția trebuie să aibă o culoare roșie. Dacă culoarea se transformă din roșu în galben-portocaliu sau dacă se decolorează complet, se adaugă în pompă dezincrustant nou, în concentrație de 10% și se continuă spălarea până la eliminarea depunerilor.
Pasul 4: După dezincrustare, se clătește bine cu apă.
Pasul 5: Se încarcă pompa de curățare cu Liquitech Neutralizator alcalin în concentrație de 5% și se recirculă timp de 10 min.
Pasul 6: Se clătește cu apă până se ajunge la pH 7-8.

 

Prescripții speciale

Toate operaţiile de manipulare, transport şi depozitare se vor face respectând normele de securitate a muncii în vigoare corespunzătoare. Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor. Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protectie a ochilor/echipament de protecție a feţei.
Spălaţi-vă bine după utilizare. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
CITIȚI FIȘA CU DATE DE SECURITATE A PRODUSULUI ÎNAINTE DE UTILIZARE!
 

Depozitare 

Produsul se ambalează în ambalaje din materiale plastice de 1 kg, 5 kg și 10 kg. Produsul se păstrează în ambalaje închise etanș, în spații sigure, acoperite, la temperaturi de 5-30ᵒC. A se evita sursele de căldură, radiaţii, electricitate statică şi de contact cu produsele.

Se utilizează pentru curățarea centralei termice, a boilerelor și a schimbătoarelor de căldură în sistemele de încălzire care au în componență elemente de fier, cupru, oțel, fontă. Produsul elimină cu succes depunerile de calcar, rugină și mâl, fără să atace garniturile de cauciuc prezente în instalație.
ATENȚIE!: A nu se utiliza pe elementele care au în compoziție zinc, inox, aluminiu sau aliaje ale acestor metale.
Produsul se utilizează împreună cu o pompă de curățare.

Parametrii de calitate Valori prescrise Metodă de analiză
Aspect lichid roșu vizual
Densitate relativa, 15°C, g/cm3 1.2 SR ISO 2811/1995
pH <1
Termen de valabilitate 36 luni

 

Precauṭii

H314 – Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor
P264 – Spălaţi-vă bine după utilizare;
P280 – Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/echipament de protecţie a feţei;
P301 + P330 + P331 – ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: Clătiţi gura. NU provocaţi vomă;
P303 + P361 + P353 – ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): Scoateţi imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiţi pielea cu apă/faceţi duş;
P304 + P340 – ÎN CAZ DE INHALARE: Transportaţi victima la aer liber şi menţineţi-o în stare de repaus, într-o poziţie confortabilă pentru respiraţie;
P305 + P351 + P338 – ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi;
P501 - Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu sistemul de colectare selectivă aplicat în municipiul dumneavoastră. 

Pentru informații suplimentare, specialiștii societății noastre vă stau la dispoziție.