LIQUITECH X25
ANTIGEL TERMOTEHNIC GATA PREPARAT LA -25°C

Antigelul termotehnic Liquitech X25 este un antigel termic “ready to use”, pe bază de monoetilenglicol și inhibitori de coroziune.

  • Mod de utilizare

  • Domeniul de utilizare

  • Informatii tehnice

Se recomandă urmarea instrucțiunilor de mai jos pentru o funcționare optimă a instalației termice.
ATENȚIE!: A nu se folosi Liquitech X25 pe elemente galvanizate, zinc sau aliaje de zinc.

Dacă instalația este la prima punere în funcțiune:
a)    Înainte de umplerea cu antigel, se recomandă să se facă o clătire cu apă pentru a elimina impuritățile rezultate în urma procedeului de asamblare.
b)    După ce s-a făcut spălarea, se recomandă introducerea imediată a soluției de antigel, chiar dacă instalația nu va intra în funcțiune imediat.
c)    Este esențială eliminarea golurilor de aer din instalație, pentru că acestea pot duce la un transfer ineficient de căldură.
d)    Se recomandă curățarea elementelor filtrante după 10 zile de la punerea în funcțiune a instalației.
e)    Se recomandă ca anual să se facă o analiză chimică a fluidului termic din instalație, pentru a se verifica proprietățile antigelului.

Dacă instalația se află deja în utilizare:
a)    Înainte de umplerea instalației cu soluție de antigel, se recomandă o curățare totală cu dezincrustanții din gama Liquitech.
b)    După ce s-a făcut curățarea, se recomandă introducerea imediată a soluției de antigel, chiar dacă instalația nu va intra în funcțiune imediat.
c)    Este esențială eliminarea golurilor de aer din instalație, pentru că acestea pot duce la un transfer ineficient de căldură.
d)    Se recomandă curățarea elementelor filtrante după 10 zile de la introducerea antigelului în instalație.
e)    Se recomandă ca anual să se facă o analiză chimică a fluidului termic din instalație pentru a se verifica proprietățile antigelului.
f)    Dacă se dorește o completare, a unui alt antigel, deja aflat în instalație, cu Liquitech X25, se recomandă să luați legătura cu specialiștii noștri, pentru a verifica compatibilitatea antigelurilor.

Punctul de congelare al fluidului termic se poate măsura doar cu un aparat de măsurare al punctului de îngheț pentru soluțiile pe bază de monoetilenglicol și apă. Dacă acest lucru nu este specificat pe aparatul de măsurare, valorile nu sunt concludente. Alternativ, se poate folosi un refractometru care să masoare indicele de refracție.

Produsul este folosit ca fluid termic anti-îngheț sau ca fluid termic anticoroziune în instalațiile termice casnice sau industriale, în instalațiile de aer condiționat sau în instalațiile dotate cu pompe de căldură.
ATENȚIE!: A nu se utiliza în instalațiile termice care au în compoziție elemente de zinc sau aliaje de zinc care intră în contact direct cu antigelul.
 

Caracteristici Valori prescrise Metoda de analiza
Aspect lichid limpede albastru vizual
Punct de fierbere >104°C ASTM D 1120
Punct de congelare (diluție 1:1 apă) -25°C ASTM D 1177-17
Densitate (20°C) 1.05-1.06 g/cm3 DIN 51757
Indice de refracție (nD20) 1.3765 DIN 51423
pH 7.5 - 9.5 ASTM D 1287

 

Coroziunea pe metale

Tabelul de mai jos a fost realizat folosind un test de coroziune conform ASTM D 1384.

METAL PIERDERI DE METAL PRIN COROZIUNE
Cupru (SF Cu) -0.1 g/m2
Alamă (MS 63) ±0.0 g/m2
Oțel (HI) ±0.0 g/m2
Fontă (GG 26) ±0.0 g/m2
Aluminiu (G-AlSi6Cu4) -0.3 g/m2

 

Punctul de congelare

PRODUSUL SE FOLOSEȘTE CA ATARE, FĂRĂ A MAI FI DIULAT!

Liquitech X16 Punct de congelare Densitate Indice de refractie nD20
100% vol -25°C 1.060 g/cm3 1.3765


Dacă există pierderi de fluid termic în instalație, se va completa cu Liquitech X16, folosit ca atare.

 

Compatibilitatea cu materialele de etanșare

Liquitech X16 în diluție cu apă demineralizată sau distilată nu atacă materialele de etanșare folosite în mod frecvent în instalațiile termice. Tabelul de mai jos prezintă elastomeri și mase plastice care sunt rezistente la diluțiile dintre Liquitech X16 și apă demineralizată. Tabelul de mai jos este realizat pe baza rezultatelor experimentale precum și pe baza studiilor de specialitate.

 

Materiale rezistente la Liquitech X16

Cauciuc butilic
Cloropren
Cauciuc EPDM
Cauciuc NBR
Cauciuc natural (sub 80°C)
Fluoroelastomer
Poliamida (sub 115°C)
Polioxilmetilenă
Polibutenă
Polietilenă
Polipropilenă
Politetrafluoretilenă
Policlorura de vinil
Cauciuc siliconic
Cauciuc stiren butadienic (sub 100°C)
Rășini poliesterice nesaturate
 

Ambalare

Liquitech X16 se ambalează în canistre de 5kg, 10kg, 20kg, 60 kg, butoaie de 220 kg și vrac în cub IBC 1000 kg.

 

Termen de valabilitate in depozitare

3 ANI cu respectarea instrucțiunilor din Fișa cu Date de Securitate.