LIQUITECH SOLAR 28
ANTIGEL PENTRU PANOURI SOLARE GATA PREPARAT LA -28°C

Antigelul termotehnic Liquitech Solar28 este un antigel termic “ready to use” NON TOXIC pe bază de propilenglicol și inhibitori de coroziune.

  • Mod de utilizare

  • Domeniul de utilizare

  • Informatii tehnice

Se recomandă urmarea instrucțiunilor de mai jos pentru o funcționare optimă a instalației termice. 

ATENȚIE!: A nu se folosi Liquitech Solar28 pe elemente galvanizate, zinc sau aliaje de zinc.

Dacă instalația este la prima punere în funcțiune:
a) Înainte de umplerea cu antigel, se recomandă să se facă o clatire cu apă, pentru a elimina impuritățile rezultate în urma procedeului de asamblare.
b) După ce s-a făcut spălarea, se recomandă introducerea imediată a soluției de antigel, chiar dacă instalația nu va intra în funcțiune imediat.
c) Este esențială eliminarea golurilor de aer din instalație, pentru că acestea pot duce la un transfer ineficient de căldură.
d) Se recomandă curățarea elementelor filtrante după 10 zile de la punerea în funcțiune a instalației.
e) Se recomandă ca anual să se facă o analiză chimică a fluidului termic din instalație, pentru a se verifica proprietățile antigelului.

Dacă instalația se află deja în utilizare:
a) Înainte de umplerea instalației cu soluție de antigel, se recomandă o curățare totală cu dezincrustanții din gama Liquitech.
b) După ce s-a făcut curățarea, se recomandă introducerea imediată a soluției de antigel, chiar dacă instalația nu va intra în funcțiune imediat.
c) Este esențială eliminarea golurilor de aer din instalație, pentru că acestea pot duce la un transfer ineficient de căldură.
d) Se recomandă curațarea elementelor filtrante după 10 zile de la introducerea antigelului în instalație. Se recomandă ca anual să se facă o analiză chimică a fluidului termic din instalație, pentru a se verifica proprietățile antigelului.
e) Dacă se dorește o completare a antigelului, deja aflat în instalație, cu Liquitech Solar28, se recomandă să luați legătura cu specialiștii noștri pentru a verifica compatibilitatea antigelurilor. Punctul de congelare al fluidului termic se poate măsura doar cu un aparat de măsurare al punctului de îngheț pentru soluțiile pe bază de propillenglicol și apă. Dacă acest lucru nu este specificat pe aparatul de măsurare, valorile nu sunt concludente. Alternativ, se poate folosi un refractometru care să masoare indicele de refracție.

Produsul este folosit ca fluid termic anti-îngheț sau ca fluid termic anticoroziune în instalațiile solare, în instalațiile din industria alimentară și oriunde este necesar un fluid termic non toxic.
ATENȚIE!: A nu se utiliza în instalațiile termice care au în compoziție elemente de zinc sau aliaje de zinc care intră în contact direct cu antigelul.  

Caracteristici Valori prescrise Metodă de analiză
Aspect lichid limpede roz vizual
Punct de fierbere 102°C ASTM D 1120
Punct de congelare -28°C ASTM D 1177-17
Densitate (20°C) 1.035 g/cm3 DIN 51757
Vîscozitate(20°C) 4.5-5.5 mm2/s DIN 51423
Indice de refractție 1.380-1.384 DIN 51423
pH 9,0 - 10,5 ASTM D 1287

 

Coroziunea pe metale

 

Tabelul de mai jos a fost realizat folosind un test de coroziune conform ASTM D 1384.

METAL PIERDERI DE METAL PRIN COROZIUNE
Cupru (SF Cu) -0.1 g/m2
Alamă (MS 63) -0.1 g/m2
Oțel (HI) -0.1 g/m2
Fontă (GG 26) -0.1 g/m2
Aluminiu (G-AlSi6Cu4) -0.3 g/m2

 

Compatibilitatea cu materialele de etanșare

Liquitech Solar28 în diluție cu apă demineralizată sau distilată nu atacă materialele de etanșare folosite în mod frecvent în instalațiile termice. Tabelul de mai jos prezintă elastomeri și mase plastice care sunt rezistente la diluțiile dintre Liquitech Solar28 și apă demineralizată. Tabelul de mai jos este realizat pe baza rezultatelor experimentale precum și pe baza studiilor de specialitate.

Materiale rezistente la Liquitech Solar28

Cauciuc butilic
Cloropren
Cauciuc EPDM
Cauciuc NBR
Cauciuc natural (sub 80°C)
Fluoroelastomer
Poliamida (sub 115°C)
Polioxilmetilenă
Polibutenă
Polietilenă
Polipropilenă
Politetrafluoretilenă
Policlorura de vinil
Cauciuc siliconic
Cauciuc stiren butadienic (sub 100°C)
Rășini poliesterice nesaturate

Ambalare

Liquitech Solar28 se ambalează în canistre de 5kg, 10kg, 20kg, 60 kg, butoaie de 220 kg și vrac în cub IBC 1000 kg.

Termen de valabilitate in depozitare

5 ANI cu respectarea instrucțiunilor din Fișa cu Date de Securitate.